Kosmické léčení

Cosmic Healing UHT
Cosmic Healing UHT

Nabízím energetické čištění a léčení taoistickou metodou Kosmického léčení.

Co je to Kosmické léčení

Cosmic Healing je terapeutický směr systému Univerzální Léčivé Tao. Sezení zahrnuje komplexní proces - vyčištění prostoru, aury, odstranění nežádoucích vlivů z rodinných a společenských systémů, odblokování stagnací v těle, čištění meridiánů a orgánů, harmonizaci orgánů a celého těla barevnými spektry kosmické energie.

Při sezení vás podle potřeby naučím techniky, kterými si můžete pomáhat sami. Cílem tao není budovat závislost, ale schopnosti a sílu žít jako samostatný jedinec.

Kosmický léčivý čchi-kung

Taoisté věří v základní jednotu, která prostupuje vesmírem. Kosmické léčení je meditace čchi-kungu, která nás posiluje a otevírá silám a energii v přírodě a vesmíru. Jsme dynamicky propojeni s nekonečným a nekonečně malým zároveň. "Jak nahoře, tak dole," je ozvěnou moudrosti, kterou slýcháme od mudrců a mystiků všech věků. Když dokážeme usměrnit energii, která nás obklopuje, odhalí se nám na této cestě mnohé krásy kosmu.

Tuto jednotu můžeme pozorovat v mnoha aspektech života. Oheň svíčky hoří a vrhá světlo díky důvěrnému poutu sdílenému se Sluncem. Bez zdroje energie ve Slunci nemá svíčka vlastní světlo. Svíčka je odrazem, zrcadlem slunečního světla. Stejně jako svíčka jsme i my odrazem světla a energie ve vesmíru a čerpáme životní sílu slunce ve vzduchu, který dýcháme, v jídle, které jíme, a prostřednictvím všech našich smyslů. Magnetické pole Země je zdrojem magnetismu všech menších magnetů na planetě. Bez vztahu k Zemi by magnetismus přestal existovat. Náš vztah k celku a vesmíru je na tom podobně. Existujeme díky jedinečné kombinaci sil, které nás obklopují. Taoisté si toto spojení uvědomovali a vytvořili čchi-kung, aby posílili náš vztah k pochopení tao.

Teorie

Taoistická praxe nám poskytuje prostředky k tomu, abychom přesáhli oblast našich smyslů. Využitím našich vnitřních zdrojů a usměrňováním energie kolem nás můžeme vnímat mnohem více, než o čem smysly běžně informují mysl. Naše smysly nám například říkají, že Země je placatá, že jsme nehybní a že nebe je nad námi. Ve skutečnosti je Země koule řítící se vesmírem rychlostí tisíců kilometrů za hodinu a nebesa jsou nad Zemí, pod ní i za ní ve všech směrech. Cílem kosmického léčení je spojit se se silami ze šesti směrů - nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu a vzadu - a vtáhnout všechny tyto síly do těla. Nakonec lze cvičením čerpat všechny různé druhy energie a používat je podle potřeby, čímž se beztvarému dává forma. Kosmické léčení je jen dalším z mnoha zdrojů, které praktikant tao využívá ke spojení s vesmírem. Když jsme spojeni s Tao, život přestává být bojem. Pozorováním přírody se taoisté naučili plynout s proudem energie a sil ve vesmíru. Kosmické léčení využívá různé pohyby rukou a polohy těla, abychom se spojili s energií kolem nás. Do těla nasáváme energii ze šesti směrů, aktivujeme tři ohně, otevíráme tři tantieny a tuto energii necháváme cirkulovat v mikrokosmickém orbitu.

Jak léčení probíhá

Domluvíme si termín a místo. Léčení může probíhat osobně i na dálku. Popíšete mi váš problém, domluvíme se na postupu, a pak už jen budete přijímat léčivé energie. U kosmického léčení je vhodné i aktivní zapojení z vaší strany. U některých technik vás požádám o spolupráci s dechem, vizualizací nebo vkládáním záměru. Podle potřeby vás můžu naučit cvičení, kterými si pomůžete sami i po tom, co ode mě odejdete.

Doporučuje se absolvovat 5-10 sezení v týdenním odstupu.

Cena: 500 Kč za 1 sezení 30-60 minut