Ochrana osobních údajů

Pokud nám předáte osobní údaje, souhlasíte s jejich zpracováním:

Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů v souvislosti s účastí na kurzu nebo konzultaci realizovaných uvedeným lektorem za podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s námi). Osobní údaje s jejichž zpracováním souhlasím sestávají zejména z mého jména a příjmení, telefonního čísla, adresy, emailové adresy, při účasti dítěte jména rodinných příslušníků účastnících se nebo zastupujících dítě, a to zejména pro účely:

- vedení záznamů o pokroku studenta, o průběhu kurzu,

- zasílání informací a nabídek týkajících se probíhajících kurzů, lekcí či jiných událostí,

- zpracování odpovědí na dotazy, vyjasnění pochyb spojených s nabízenými kurzy.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud povolíte používání analytických cookies na našem webu, souhlasíte s předáním vašich údajů o procházení webových stránek společnosti Google Analytics za účelem sledování návštěvnosti webu a jeho optimalizace.

Správcem osobních údajů je Michal Jaško, Kopečná 244/29, 602 00 Brno, IČO 88060403.